Prowokator GG

Zespół prowo.pl pragnie podkreślić iż nie mamy nic wspólnego z darmowym programikiem do robienia żartów na GG. Nic nam nie wiadomo abyśmy byli autorami, bądź znali autorów owego programu.

Jednocześnie w pełni poważnie uznajemy za niepoważne nabijanie się z ludzi w ten sposób. I oczywiście nigdy, ale to przenigdy nie pokusiliśmy się o jego używanie w celu prowokacji. Coaching prowokatywny został stworzony do celów wyższych, pomocy ludzkości, uzdrawiania niewinnych ofiar okoliczności życiowych, no może jeszcze do zarabiania przez nas kwot dużych i jeszcze większych.

Robienie sobie jaj w coachingu prowokatywnym powinno być strategiczne. Coach Prowokator wywołuje reakcje:

  • Przejawiać samouznanie – werbalnie i niewerbalnie
  • Zachowywać się adekwatnie zarówno w działaniach, jak i w związkach.
  • Chronić się realistycznie
  • Angażować się w realistyczne testowanie rzeczywistości psychospołecznej i uczyć się rozróżnień niezbędnych do reagowania w elastyczny sposób. Percepcja ogólna prowadzi do zgeneralizowanych, stereotypowych reakcji, rozróżnienia percepcyjne prowadzą do reakcji elastycznych, dostosowanych.
  • Angażować się w wiążące się z ryzykiem zachowania w relacjach osobistych, a szczególnie spontanicznie i bezpośrednio okazywać ważnym dla siebie osobom swoje rzeczywiście przez siebie doświadczane uczucia i czułość. Najtrudniejszymi słowami w związkach są zwykle „Potrzebuję cię, tęsknię za tobą, zależy mi na tobie” — wyrazy oddania innym.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się nadużywaniu humoru w życiu codziennym. Zdecydowanie przeciwstawiamy się marnowaniu radości życia na robienie żartów bliskim przy pomocy tak potężnego narzędzia jak techniki coachingu prowokatywnego czy programiki typu Prowokator GG
Życie jest za krótkie by marnować je na prozę typu humor, żarty, przekomarzanie się.

 

Piotr Jaczewski

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.prowo.pl/prowokator-gg">
Twitter
LinkedIn

To jest test formularza zapisu na newsletter...

Poprawne zapisanie się na newsletter.

Podczas przetwarzania żądania wystąpił błąd. Proszę ponowić operację.

Zapoznałem/am się z poniższą Klauzulą informacyjną RODO. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 34 lok.4, mail: biuro@prowo.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu: – przesyłania informacji, artykułów, materiałów video dotyczących rozwoju umiejętności, w tym coachingu, szkoleń, mentoringu oraz zawierających informacje, które mogą być przydane w rozwoju kompetencji osobistych, – Informowania o usługach oferowanych przez Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, także we współpracy z Partnerami – Polecania wartościowych publikacji, stron www, usług oferowanych przez inne podmioty, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Administrator przetwarza w tych celach następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, oraz jeśli zostały przez Państwa dobrowolnie podane, także miasto zamieszkania i nr telefonu. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartych z Państwem umów w zakresie i w sposób zawarty w tych umowach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dostarczanie informacji. Dane udostępnione przez Państwa nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Mogą zostać udostępnione wyłącznie instytucjom państwowym i urzędom upoważnionym z mocy prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe zgodnie z prawem zgromadzone przed dniem wejścia w życie RODO będą przetwarzane w zakresie i w celach zgodnych z powyższą informacją i w zgodzie z RODO.