Coaching PROWOKATYWNY – skąd nazwa?

W metodzie prowokatywnej wywołujemy reakcje klienta. Z łaciny pro + vocare oznacza właśnie wywoływać. Nie chodzi o sprowokowanie klienta. chodzi o sprowokowanie zachowań. Jeśli znasz poziomy logiczne Roberta Diltsa, wiesz jak odległe są zachowania od tożsamości.

Zatem co prowokujemy?

Twórca, Frank Farrelly określa to tak:
Prowokujemy zachowania asertywne,  realistyczne chronienie siebie, testowanie rzeczywistości psychospołecznej, zachowania dekwatne zarówno w realizowaniu zadań, jak i w związkach oraz zachowania wiążące się z podejmowaniem ryzyka emocjonalnego.

Zatem Coaching Prowokatywny i Terapia Prowokatywna nie mają nic wspólnego z prowokacją, bo polegają na wywoływaniu zachowań. Nie w każdej sesji muszą wystąpić wszystkie z nich, ale w każdej sesji prowokatywnej któreś z tych pięciu zachowań u klienta wystąpią.

Follow by Email
Facebook
Google+
http://www.prowo.pl/coaching-prowokatywny-skad-nazwa">
Twitter
LinkedIn

To jest test formularza zapisu na newsletter...

Poprawne zapisanie się na newsletter.

Podczas przetwarzania żądania wystąpił błąd. Proszę ponowić operację.

Zapoznałem/am się z poniższą Klauzulą informacyjną RODO. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żeromskiego 34 lok.4, mail: biuro@prowo.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu: – przesyłania informacji, artykułów, materiałów video dotyczących rozwoju umiejętności, w tym coachingu, szkoleń, mentoringu oraz zawierających informacje, które mogą być przydane w rozwoju kompetencji osobistych, – Informowania o usługach oferowanych przez Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, także we współpracy z Partnerami – Polecania wartościowych publikacji, stron www, usług oferowanych przez inne podmioty, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Administrator przetwarza w tych celach następujące dane osobowe: imię, adres e-mail, oraz jeśli zostały przez Państwa dobrowolnie podane, także miasto zamieszkania i nr telefonu. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zawartych z Państwem umów w zakresie i w sposób zawarty w tych umowach. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dostarczanie informacji. Dane udostępnione przez Państwa nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Mogą zostać udostępnione wyłącznie instytucjom państwowym i urzędom upoważnionym z mocy prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe zgodnie z prawem zgromadzone przed dniem wejścia w życie RODO będą przetwarzane w zakresie i w celach zgodnych z powyższą informacją i w zgodzie z RODO.